top of page
Top

Leidinggeven op de HAP 

Inleiding

Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie “Coördinerend Assistente”. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien onder de Locatiemanager van de huisartsenpost en wordt medisch inhoudelijk aangestuurd door de dienstdoende Huisarts. Praktisch gezien is zij aanspreekpunt voor derden en draagt zorg voor aansturing van de dagelijkse organisatie van de doktersassistenten.

Je functioneert op MBO/HBO werk- en denkniveau zoals: (meewerkend) leidinggevenden, teamleiders, unitmanagers, zorgmanagers, operationeel managers  en medici en paramedici die tevens leidinggeven aan één of meer medewerkers.

Doelgroep

Aanpak

Dag I 

“Communicatieve vaardigheden, spelregels en leiderschapsstijlen”

 

Programma-onderdelen ochtend:

 • verwachtingen en doelstellingen

 • hoe om te gaan met (non)-verbale communicatie

 • welke verschillende type medewerkers zijn er en hoe hier mee om te gaan

 • hoe de interne- en externe klant te benaderen

 • de juiste vraagstelling te hanteren en beter te luisteren

 • zelfreflectie: waar sta ik zelf? (zelftest)

 • klaag en jubelmuur: hoe kijk ik naar de organisatie? (zelftest)

 • gedragscodes praktijkgericht te maken

Programma-onderdelen middag:

 • welke verschillende leiderschapsstijlen zijn 

 • competentieniveaus van medewerkers: hoe hier mee om te gaan

 • de vier bouwstenen van het coachingsgesprek

 • enkele borgingsinstrumenten gebruiken

 • de zes effectiviteitsgebieden (3 harde en 3 zachte)  

 • redenen waarom collega’s zich niet laten coachen

 • waaruit bestaat je gezag?

Dag II 

“Collegiaal en hiërarchisch feedback geven en ontvangen” 

Programma-onderdelen ochtend:

 • hoe kijk ik er zelf tegenaan? (zelftest)

 • de voorwaarden voor het geven/ontvangen van feedback

 • de regie van het gesprek in de hand houden

 • wat de mogelijkheden zijn indien er geen verbeteringen optreden

 • hoe word ik van sub-assertief, assertief zonder agressief te worden?

Programma-onderdelen middag:

(methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het geven en ontvangen van feedback met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Dag III

“Lastig en emotioneel gedragsbeïnvloeding”

Programma-onderdelen ochtend:
Via het verwerven van inzicht in de manier waarop medewerkers zich in het verleden hebben gedragen, het voorspellen van toekomstig gedrag en het richting geven aan deze veranderingen en beheersen van dat gedrag, wordt de (toekomstig) leider zich bewust van het eigen gedrag en het gedrag van zijn medewerkers. Onderwerpen als kernkwaliteiten en de Roos van Leary zijn hiertoe een handig, verklarend en bruikbaar hulpmiddel.

Middag (methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het omgaan met lastig gedrag met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Dag IV

“Sollicitatie- en auditgesprekken”

Programma-onderdelen ochtend 

(methodiek: interactieve theorie)
Het auditgesprek wordt volgens de eigen methodiek verder toegelicht en ’s middags met de opgedane kennis van de afgelopen trainingsdagen verder in praktijk geoefend.

Programma inhoud:

 • de opbouw van een sollicitatiegesprek: het gespreksformulier 

 • welke rol speelt wie?

 • de opbouw van een sollicitatiegesprek

 • de STAR-methode: (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) 

 • de evaluatie en de definitieve keuze (bij twijfel niet doen)

 

Programma-onderdelen middag 

(methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het sollicitatie- en auditgesprek met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Actieve deelname:   
Als deelnemer speelt u een actieve rol in de nascholingsprogramma’s. De bijeenkomsten zijn zéér interactief (vraag en antwoord en discussies) en elk programma biedt ruimte voor het inbrengen van uw eigen praktijksituatie.  

 

Direct toepasbaar:
Verwacht geen uitgebreide theoretische verhandelingen over samenwerken en leidinggeven, wel heldere analyses en veel direct toepasbare tips en adviezen.

De op te leiden coach leert in een vertrouwensrol zijn collega te helpen om tot een volwaardige zelfsturing te komen. De coach verschaft zijn collega inzicht in de kern van de zaak. De coach werkt mensgericht en de leider taakgericht.

Resultaat

Kosten

Datum en tijdstip

Na een vrijblijvend intakegesprek ontvangt u een op maat samengestelde offerte

De datum of data worden in onderling overleg vastgesteld, evenzo de tijdstippen. U kunt dus zelf bepalen of u ’s morgens, s’ middags of aansluitend aan de werktijd de training wilt volgen.

Doelgroep
Aanpak
Resultaat
Kosten
Datum
Incompany > Leidinggeven op de huisartsenpost
Inleiding

Iedereen wil aardige collega's,

...ook jouw collega's 

Hanteer de Bode Methode®  (zacht) zodat conflicten met collega's worden voorkomen en de samenwerking goed blijft

Als een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt, heb je een geweldig team en een heel prettige samenwerking! Maar ja, er zijn altijd een paar collega’s die dat niet doen, en dan is Leiden in last.

Met het hanteren van de Bode Methode® willen wij je leren je collega aan te spreken op apart, negatief gedrag en toch de sfeer goed te houden zodat je nog steeds door dezelfde deur kunt.

Zo voorkom je dat gedoe of onenigheid op een conflict uitdraait.

We begeven ons aan het begin van de communicatie, inclusief hoe hulp te vragen bij de leidinggevende als je collega “ja” blijft zeggen maar “nee” blijft doen. In dat geval beland je in een conflict.


Wanneer je één van de hieronder vermelde casussen herkent is het tijd om met de Bode Methode ® de ander aan te spreken zodat hij/zij het gedrag kan veranderen. Dat betekent dus dat we niet meer de andere kant op kijken of het maar gaan gedogen. Wij gaan op een niet aanvallende wijze de confrontatie aan zodat gedaan wordt wat is afgesproken om escalatie te voorkomen. 

Zelf ingebrachte casuïstiek

De volgende casuïstiek wordt regelmatig door de deelnemers zelf tijdens het programma naar voren gebracht als zijnde lastig en veelvoorkomend:

Gedrag van collega's:
• rommel niet opruimen / niet aanvullen
• te laat komen / te vroeg weggaan
• geen baliewerk willen doen
• “de kantjes er van af lopen”

• in werktijd privé bellen / internetten / appen
• dominant / dwingend 
• roddelen
• onheuse bejegening richting collega / patiënt
• niet meehelpen als je collega al klaar is met de taak, en jij nog niet
• ja zeggen, maar nee doen 

 

Gedrag van leidinggevenden / medici:

• geen voorbeeldgedrag

• niet daadkrachtig

• dominant / dwingend

• biedt geen ondersteuning

• onheuse bejegening richting collega / medewerker / patiënt

• roddelen
• generaliseren 

• disfunctioneren

Dit programma wordt door 93% van de deelnemers beoordeeld met een 8,6 gemiddeld

Allen die in groepsverband samenwerken 

Deelnemers: 6 – 20 personen

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het ochtend dagdeel wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

 

Gedurende het middag gedeelte wordt de theorie vertaald naar de praktijk en kunnen de deelnemers de eigen casuistiek in subgroepen verder uitwerken en oefenen.

Je krijgt volgens de Bode Methode ® handvatten aangereikt om met eenvoudige communicatieve middelen, op een niet bedreigende wijze (zacht), overtuigend en daadkrachtig je collega, leidinggevende of medicus te beïnvloeden zodat gedaan wordt wat is afgesproken. Je leert om gelijk hebben, om te buigen in gelijk krijgen en problematische situaties te voorkomen. Hierdoor voel je je weerbaarder en verbetert de sfeer aanzienlijk. En mocht ook dit niet lukken dan word je geleerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar om door te pakken.

Bepaal het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst (BAZO).

Certificaat
Na afloop van dit programma ontvang je een deelnamecertificaat.  

Accreditatie: klik hier

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen

Programma

Ochtendprogramma

09:00     Ontvangst

09:30     Start en inleiding
                       • voorstellen en verwachtingen
                       • (non)verbale communicatie: de rol van “bejegening”

10:15     Harde feiten, zachte bejegening
                       • normen, waarden, afspraken en (gedrags)regels
                       • de 3 zachte- en de 3 harde effectiviteitsgebieden
                       • zelftest I: Roos van Leary, hoe kan ik een collega het beste

                          beïnvloeden?
                       • was ik maar iets assertiever

11:00     Koffiepauze

11:15     Samenwerken
                       • zodra een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt heb je een

                         goed functionerend team, zo simpel is het…
                       • wat zijn de specifieke randvoorwaarden? 

11:45     De Bode Methode ®
                       • collegiaal aanspreken
                       • het kennen en toepassen van de spelregels aan de hand van een

                          voorbeeld

12.30     Lunchpauze

Middagprogramma

13:30     de eigen casuistiek wordt in subgroepen verder uitwerken en geoefend.

               

15:00     Theepauze

15:15      Wat te doen als het niet helpt? Doorpakken, laat het er niet bij zitten!

16:00      Afsluiting 

€ 375,- per deelnemer

Dit is inclusief documentatie, lunch, consumpties en het boek "Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's" t.w.v. € 19,50    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Kosten

Eindhoven (op loopafstand van station) 

Holiday Inn Eindhoven, Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, 5612 BA Eindhoven

14 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

12 november 2020

Utrecht (op loopafstand van station)

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 25, 3521 AR Utrecht

15 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

19 november 2020

Zwolle (op loopafstand van station)

de Nieuwe Buitensocieteit,  Sationslaan 1, 8011 CW Zwolle

12 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

17 november 2020

Data en locaties

Iedereen wil aardige collega's,

...ook jouw collega's 

Hanteer de Bode Methode®  (zacht) zodat conflicten met collega's worden voorkomen en de samenwerking goed blijft

Als een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt, heb je een geweldig team en een heel prettige samenwerking! Maar ja, er zijn altijd een paar collega’s die dat niet doen, en dan is Leiden in last.

Met het hanteren van de Bode Methode® willen wij je leren je collega aan te spreken op apart, negatief gedrag en toch de sfeer goed te houden zodat je nog steeds door dezelfde deur kunt.

Zo voorkom je dat gedoe of onenigheid op een conflict uitdraait.

We begeven ons aan het begin van de communicatie, inclusief hoe hulp te vragen bij de leidinggevende als je collega “ja” blijft zeggen maar “nee” blijft doen. In dat geval beland je in een conflict.


Wanneer je één van de hieronder vermelde casussen herkent is het tijd om met de Bode Methode ® de ander aan te spreken zodat hij/zij het gedrag kan veranderen. Dat betekent dus dat we niet meer de andere kant op kijken of het maar gaan gedogen. Wij gaan op een niet aanvallende wijze de confrontatie aan zodat gedaan wordt wat is afgesproken om escalatie te voorkomen. 

Zelf ingebrachte casuïstiek

De volgende casuïstiek wordt regelmatig door de deelnemers zelf tijdens het programma naar voren gebracht als zijnde lastig en veelvoorkomend:

Gedrag van collega's:
• rommel niet opruimen / niet aanvullen
• te laat komen / te vroeg weggaan
• geen baliewerk willen doen
• “de kantjes er van af lopen”

• in werktijd privé bellen / internetten / appen
• dominant / dwingend 
• roddelen
• onheuse bejegening richting collega / patiënt
• niet meehelpen als je collega al klaar is met de taak, en jij nog niet
• ja zeggen, maar nee doen 

 

Gedrag van leidinggevenden / medici:

• geen voorbeeldgedrag

• niet daadkrachtig

• dominant / dwingend

• biedt geen ondersteuning

• onheuse bejegening richting collega / medewerker / patiënt

• roddelen
• generaliseren 

• disfunctioneren

Dit programma wordt door 93% van de deelnemers beoordeeld met een 8,6 gemiddeld

Allen die in groepsverband samenwerken 

Deelnemers: 6 – 20 personen

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het ochtend dagdeel wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

 

Gedurende het middag gedeelte wordt de theorie vertaald naar de praktijk en kunnen de deelnemers de eigen casuistiek in subgroepen verder uitwerken en oefenen.

Je krijgt volgens de Bode Methode ® handvatten aangereikt om met eenvoudige communicatieve middelen, op een niet bedreigende wijze (zacht), overtuigend en daadkrachtig je collega, leidinggevende of medicus te beïnvloeden zodat gedaan wordt wat is afgesproken. Je leert om gelijk hebben, om te buigen in gelijk krijgen en problematische situaties te voorkomen. Hierdoor voel je je weerbaarder en verbetert de sfeer aanzienlijk. En mocht ook dit niet lukken dan word je geleerd om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar om door te pakken.

Bepaal het Beste Alternatief Zonder Overeenkomst (BAZO).

Certificaat
Na afloop van dit programma ontvang je een deelnamecertificaat.  

Accreditatie: klik hier

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen

Programma

Ochtendprogramma

09:00     Ontvangst

09:30     Start en inleiding
                       • voorstellen en verwachtingen
                       • (non)verbale communicatie: de rol van “bejegening”

10:15     Harde feiten, zachte bejegening
                       • normen, waarden, afspraken en (gedrags)regels
                       • de 3 zachte- en de 3 harde effectiviteitsgebieden
                       • zelftest I: Roos van Leary, hoe kan ik een collega het beste

                          beïnvloeden?
                       • was ik maar iets assertiever

11:00     Koffiepauze

11:15     Samenwerken
                       • zodra een ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt heb je een

                         goed functionerend team, zo simpel is het…
                       • wat zijn de specifieke randvoorwaarden? 

11:45     De Bode Methode ®
                       • collegiaal aanspreken
                       • het kennen en toepassen van de spelregels aan de hand van een

                          voorbeeld

12.30     Lunchpauze

Middagprogramma

13:30     de eigen casuistiek wordt in subgroepen verder uitwerken en geoefend.

               

15:00     Theepauze

15:15      Wat te doen als het niet helpt? Doorpakken, laat het er niet bij zitten!

16:00      Afsluiting 

€ 375,- per deelnemer

Dit is inclusief documentatie, lunch, consumpties en het boek "Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's" t.w.v. € 19,50    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Kosten

Eindhoven (op loopafstand van station) 

Holiday Inn Eindhoven, Veldmaarschalk Montgomerylaan 1, 5612 BA Eindhoven

14 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

12 november 2020

Utrecht (op loopafstand van station)

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 25, 3521 AR Utrecht

15 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

19 november 2020

Zwolle (op loopafstand van station)

de Nieuwe Buitensocieteit,  Sationslaan 1, 8011 CW Zwolle

12 mei 2020 (vervallen i.v.m. het corona-virus)

17 november 2020

Data en locaties

bottom of page