Leidinggeven op de HAP 

Inleiding

Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie “Coördinerend Assistente”. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien onder de Locatiemanager van de huisartsenpost en wordt medisch inhoudelijk aangestuurd door de dienstdoende Huisarts. Praktisch gezien is zij aanspreekpunt voor derden en draagt zorg voor aansturing van de dagelijkse organisatie van de doktersassistenten.

Je functioneert op MBO/HBO werk- en denkniveau zoals: (meewerkend) leidinggevenden, teamleiders, unitmanagers, zorgmanagers, operationeel managers  en medici en paramedici die tevens leidinggeven aan één of meer medewerkers.

Doelgroep

Aanpak

Dag I 

“Communicatieve vaardigheden, spelregels en leiderschapsstijlen”

 

Programma-onderdelen ochtend:

 • verwachtingen en doelstellingen

 • hoe om te gaan met (non)-verbale communicatie

 • welke verschillende type medewerkers zijn er en hoe hier mee om te gaan

 • hoe de interne- en externe klant te benaderen

 • de juiste vraagstelling te hanteren en beter te luisteren

 • zelfreflectie: waar sta ik zelf? (zelftest)

 • klaag en jubelmuur: hoe kijk ik naar de organisatie? (zelftest)

 • gedragscodes praktijkgericht te maken

Programma-onderdelen middag:

 • welke verschillende leiderschapsstijlen zijn 

 • competentieniveaus van medewerkers: hoe hier mee om te gaan

 • de vier bouwstenen van het coachingsgesprek

 • enkele borgingsinstrumenten gebruiken

 • de zes effectiviteitsgebieden (3 harde en 3 zachte)  

 • redenen waarom collega’s zich niet laten coachen

 • waaruit bestaat je gezag?

Dag II 

“Collegiaal en hiërarchisch feedback geven en ontvangen” 

Programma-onderdelen ochtend:

 • hoe kijk ik er zelf tegenaan? (zelftest)

 • de voorwaarden voor het geven/ontvangen van feedback

 • de regie van het gesprek in de hand houden

 • wat de mogelijkheden zijn indien er geen verbeteringen optreden

 • hoe word ik van sub-assertief, assertief zonder agressief te worden?

Programma-onderdelen middag:

(methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het geven en ontvangen van feedback met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Dag III

“Lastig en emotioneel gedragsbeïnvloeding”

Programma-onderdelen ochtend:
Via het verwerven van inzicht in de manier waarop medewerkers zich in het verleden hebben gedragen, het voorspellen van toekomstig gedrag en het richting geven aan deze veranderingen en beheersen van dat gedrag, wordt de (toekomstig) leider zich bewust van het eigen gedrag en het gedrag van zijn medewerkers. Onderwerpen als kernkwaliteiten en de Roos van Leary zijn hiertoe een handig, verklarend en bruikbaar hulpmiddel.

Middag (methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het omgaan met lastig gedrag met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Dag IV

“Sollicitatie- en auditgesprekken”

Programma-onderdelen ochtend 

(methodiek: interactieve theorie)
Het auditgesprek wordt volgens de eigen methodiek verder toegelicht en ’s middags met de opgedane kennis van de afgelopen trainingsdagen verder in praktijk geoefend.

Programma inhoud:

 • de opbouw van een sollicitatiegesprek: het gespreksformulier 

 • welke rol speelt wie?

 • de opbouw van een sollicitatiegesprek

 • de STAR-methode: (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) 

 • de evaluatie en de definitieve keuze (bij twijfel niet doen)

 

Programma-onderdelen middag 

(methodiek: simulatiegesprekken met een acteur)
Gedurende dit praktische dagdeel wordt het sollicitatie- en auditgesprek met, door de medewerkers zelf ingebrachte casuïstiek, door middel van rollenspel met een 2de trainer/acteur in praktijk geoefend en geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video.

Actieve deelname:   
Als deelnemer speelt u een actieve rol in de nascholingsprogramma’s. De bijeenkomsten zijn zéér interactief (vraag en antwoord en discussies) en elk programma biedt ruimte voor het inbrengen van uw eigen praktijksituatie.  

 

Direct toepasbaar:
Verwacht geen uitgebreide theoretische verhandelingen over samenwerken en leidinggeven, wel heldere analyses en veel direct toepasbare tips en adviezen.

De op te leiden coach leert in een vertrouwensrol zijn collega te helpen om tot een volwaardige zelfsturing te komen. De coach verschaft zijn collega inzicht in de kern van de zaak. De coach werkt mensgericht en de leider taakgericht.

Resultaat

Kosten

Datum en tijdstip

Na een vrijblijvend intakegesprek ontvangt u een op maat samengestelde offerte

De datum of data worden in onderling overleg vastgesteld, evenzo de tijdstippen. U kunt dus zelf bepalen of u ’s morgens, s’ middags of aansluitend aan de werktijd de training wilt volgen.

 
 
 
 
 
Incompany > Leidinggeven op de huisartsenpost