top of page
De Bode Nascholingen
  De Bode Nascholingen verzorgt al 25 jaar onafhankelijke programma’s en workshops.  De trainingen zijn kortdurende, interactieve bijeenkomsten die erop gericht zijn om de vaardigheden, kennis en inzichten van de deelnemers te vergroten.

De Bode Nascholingen is in eerste instantie opgericht voor de medische professie om hen te helpen hun communicatieve kennis om te zetten in communicatieve kunde. Opdat zij hun doelstellingen op een daadkrachtige en vreugdevolle wijze kunnen realiseren.

Missie

De meeste winst is te behalen in het verbeteren van de samenwerking; het leidinggeven; het omgaan met het persoonlijk belang; de bejegening van de collega/klant/patiënt; het organiseren van de afdeling/praktijk; het omgaan met conflicten en lastig gedrag.

Visie

Na een interactief theoretisch gedeelte (discussies, vraag-en-antwoord, oefeningen) wordt de theorie door middel van simulatiegesprekken met een actrice praktisch vertaald en geoefend. Eigen inbreng van casuïstiek van de deelnemers verhoogd de herkenbaarheid. Tevens kan gebruik gemaakt worden van video opnames. Alle opnames worden na afloop gewist om de privacy te waarborgen.

Methodiek

25 jaar ervaring

De Bode Nascholingen is in 1997 speciaal voor de medische professie opgericht door Rien de Boo. Uit onderzoek en gesprekken met verschillende hulpverleners en leidinggevenden in de zorg is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor (geaccrediteerde) kleinschalige nascholingsbijeenkomsten. 

De Bode Nascholingen is trots dat het vanaf de oprichting geheel onafhankelijk is van derden wat betreft de inhoud, onderwerpkeuze en organisatie.

Onafhankelijke nascholingsprogramma's 
20 jaar
Methodiek
Visie
Missie
bottom of page