top of page
Top

Coachend leidinggeven 

Inleiding

De coachende collega of meewerkend leidinggevende ondersteunt zijn collegae succesvoller naarmate hij naast vakkennis, ook over de juiste instrumenten en vaardigheden beschikt om effectief één van de leiderschapsstijlen “het coachen” in te zetten. In deze workshop maakt de deelnemer kennis met het fenomeen "Situationeel Leiding Geven".

 

Dit model laat zien dat er niet een bepaalde leiderschapsstijl is die beter is dan de andere. Wel dat coachen een belangrijk middel kan zijn om collegae te helpen de afspraken na te komen zonder daarbij bedreigend over te komen. Coachen legt de nadruk op sturen en ondersteuning.

(meewerkend) leidinggevenden, teamleiders, unitmanagers, zorgmanagers, operationeel managers etc. Opleidingsniveau HBO. 

Doelgroep

Aanpak

De incompanytraining bestaat uit 2 dagdelen. In het eerste dagdeel wordt 'interactieve theorie' behandeld. In het tweede dagdeel wordt er geoefend door middel van simulatiegesprekken met een actrice.

 

Vooraf aan de incompanytraining zal een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek is ten behoeve van de voorbereiding van groot belang. Wat is er tot nu toe afgesproken? Welke problemen spelen zich nog verder (onder de oppervlakte) af, etc. Wat voor een gevolgen heeft dat voor de verdere organisatie?

In de trainingen komen de volgende programmaonderdelen aan bod:

  • de cursist maakt kennis met de verschillende stijlen van leidinggeven en analyseert eigen stijl

  • de cursist maakt kennis met de vier bouwstenen van het coachingsgesprek

  • de cursist maakt kennis met het nakomen van gedragsregels

  • de cursist leert het geven en ontvangen van collegiale feedback

  • de cursist leert om te gaan met weerstanden

  • de cursust leert enkele borgingsinstrumenten te gebruiken

De op te leiden coach leert in een vertrouwensrol zijn collega te helpen om tot een volwaardige zelfsturing te komen. De coach verschaft zijn collega inzicht in de kern van de zaak. De coach werkt mensgericht en de leider taakgericht.

Resultaat

Kosten

Datum en tijdstip

Na een vrijblijvend intakegesprek ontvangt u een op maat samengestelde offerte

De datum of data worden in onderling overleg vastgesteld, evenzo de tijdstippen. U kunt dus zelf bepalen of u ’s morgens, s’ middags of aansluitend aan de werktijd de training wilt volgen.

Doelgroep
Aanpak
Resultaat
Kosten
Datum
Incompany > Coachend leidinggeven
Inleiding
bottom of page