Coachend leidinggeven 

Inleiding

De coachende collega of meewerkend leidinggevende ondersteunt zijn collegae succesvoller naarmate hij naast vakkennis, ook over de juiste instrumenten en vaardigheden beschikt om effectief één van de leiderschapsstijlen “het coachen” in te zetten. In deze workshop maakt de deelnemer kennis met het fenomeen "Situationeel Leiding Geven".

 

Dit model laat zien dat er niet een bepaalde leiderschapsstijl is die beter is dan de andere. Wel dat coachen een belangrijk middel kan zijn om collegae te helpen de afspraken na te komen zonder daarbij bedreigend over te komen. Coachen legt de nadruk op sturen en ondersteuning.

Je functioneert op MBO/HBO/WO  werk- en denkniveau zoals: (meewerkend) leidinggevenden, teamleiders, unitmanagers, zorgmanagers, operationeel managers  en medici en paramedici die tevens leidinggeven aan één of meer medewerkers.

Doelgroep

Aanpak

De incompanytraining bestaat uit 2 dagdelen. In het eerste dagdeel wordt 'interactieve theorie' behandeld. In het tweede dagdeel wordt er geoefend door middel van simulatiegesprekken met een actrice.

 

Vooraf aan de incompanytraining zal een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek is ten behoeve van de voorbereiding van groot belang. Wat is er tot nu toe afgesproken? Welke problemen spelen zich nog verder (onder de oppervlakte) af, etc. Wat voor een gevolgen heeft dat voor de verdere organisatie?

In de trainingen komen de volgende programmaonderdelen aan bod:

 • de cursist maakt kennis met de verschillende stijlen van leidinggeven en analyseert eigen stijl

 • de cursist maakt kennis met de vier bouwstenen van het coachingsgesprek

 • de cursist maakt kennis met het nakomen van gedragsregels

 • de cursist leert het geven en ontvangen van collegiale feedback

 • de cursist leert om te gaan met weerstanden

 • de cursust leert enkele borgingsinstrumenten te gebruiken

De op te leiden coach leert in een vertrouwensrol zijn collega te helpen om tot een volwaardige zelfsturing te komen. De coach verschaft zijn collega inzicht in de kern van de zaak. De coach werkt mensgericht en de leider taakgericht.

Resultaat

Kosten

Datum en tijdstip

Na een vrijblijvend intakegesprek ontvangt u een op maat samengestelde offerte

De datum of data worden in onderling overleg vastgesteld, evenzo de tijdstippen. U kunt dus zelf bepalen of u ’s morgens, s’ middags of aansluitend aan de werktijd de training wilt volgen.

 
 
 
 
 
Incompany > Coachend leidinggeven
 

Medicatieverificatie de follow-up

Wij houden ons aan de door de overheid opgelegde richtlijnen ter bestrijding van het
COVID-19 virus. 

Medicatieverificatie: de follow-up

(middag workshop)

Na de opnamegesprekken geïmplementeerd te hebben worden ook de ontslaggesprekken (terugvraag-methode), de gesprekken met SEH en oncologische patiënten (emotie) en de communicatie tussen de apothekersassistenten en zorgverleners (SBAR-proces) meer en meer betrokken bij de medicatieverificatie.

 

Er bestaat echter een grote behoefte bij de apothekersassistenten om extra training te ontvangen met betrekking tot de communicatie met deze aparte doelgroep/patiënt. 

Ziekenhuisapothekersassistenten 

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het eerste gedeelte (+/- 0,5 uur) wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld in een vraag/antwoord discussie.

 

Gedurende het laatste gedeelte (+/- 2,5 uur) wordt de theorie vertaald naar de praktijk met behulp van een actrice en video. 

Na deze workshop weten de deelnemers:

 • Welk soort emotie en welk lastig gedrag je zoal kunt verwachten en vooral hoe bereid je je daar op voor? 

 • Hoe werkt de terugvraag-methode bij het ontslaggesprek?

 • Hoe werkt de SBARR communicatie tussen zorgverleners onderling? 

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen

Programma

12:45  Ontvangst met lunch

13:30  Start en inleiding 

 • het herkennen van verschillende emoties en daarmee leren om gaan

 • empathie in combinatie met een zakelijk gesprek 

 • de terugvraag methode (ontslaggesprek)

 • SBARR communicatie tussen hulpverleners            

 

14.00  En dan nu de praktijk

 •  de theorie wordt praktisch vertaald en geoefend middels

        simulatiegesprekken met een actrice en video 

 

15:00  Pauze 

 

15:15  Vervolg praktijk

16:30  Afsluiting

Per persoon  € 275,-  Dit is inclusief documentatie, lunch en consumpties.    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Annulering
Ingeval van voortijdige beëindiging door de cursist vindt betaling door de cursist als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten

(lees meer)

Kosten

Utrecht (nabij het station)

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht 

17 november 2021

2 juni 2022

6 oktober 2022

Parkeerplaats: extern. Jaarbeurs Convention Centre P1 bevindt zich op 200 m van het hotel en kost € 20,00 / dag. Parkeerplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd.

Extra parkeergelegenheid vindt u in de parkeergarage aan de Croeselaan op 200 m van het hotel. Prijs: € 38,00 per dag. Parkeerplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd.

Data en locatie