top of page
Top
Minder roddel, meer werkplezier
Het in teamverband en individueel bespreekbaar maken van roddel
en ander grensoverschrijdend gedrag

 
Female colleagues gossiping in office.jpg

 

Voor Leidinggevenden

 

Inleiding en doelstelling

In elke groep krijgen wij vroeg of laat wel eens te maken met één of meer van de volgende ongewenste gedragingen: sociaal isoleren; bespotten; verbaal agressief gedrag; dreigen; seksuele intimidatie; roddelen, kortom pestgedrag. Op een interactieve wijze wordt ingegaan op wat bevorderende ongewenste omstandigheden zijn, hoe dit gedrag zich kan uiten en wat de gevolgen voor de werknemer en werkgever kunnen zijn.

Tevens wat de werknemer en de werkgever er aan kunnen doen om dit soort situaties zo veel mogelijk te voorkomen en welke akties zij kunnen ondernemen als het zich voordoet. Zowel op groepsniveau (antipestmanagement Min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid) als op individueel niveau (de Bode Methode).

 

Aan de hand van de casus ‘roddelen’ wordt pestgedrag plenair geanalyseerd en besproken en in subgroepen voorbereid om in praktijk te oefenen volgens de Bode Methode®. Het mag duidelijk zijn: roddelen is grensoverschrijdend gedrag en een zeer schadelijke bezigheid. Dat het 'over iemand hebben' en 'roddelen'  twee verschillende zaken zijn is evident. Tevens is er ruimte om een eigen casus ‘pestgedrag’ in subgroepen voor te bereiden en praktisch te oefenen.

Allen die direct leidinggeven aan groepen 

Deelnemers: 6 – 20 personen

Via onze 'Incompany' workshops wordt dit programma ook aangeboden aan groepen medewerkers

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het eerste dagdeel van deze workshop doe je kennis op in wat de uitingen, het ontstaan en de gevolgen kunnen zijn van ongewenst gedrag. Tevens wat de werknemers er zelf aan kunnen doen. Voordat de deelnemers hun eigen casus gaan voorbereiden zal eerst plenair, als voorbeeld de casus over ‘roddelen’ worden besproken. Tijdens de middagsessie kunnen enkele deelnemers hun eigen casus met ‘ongewenst gedrag’ in subgroepen voorbereiden en oefenen met een actrice volgens de Bode Methode®.

Programma

09.30 Start workshop
- voorstellen, doelen en verwachtingen
- pestgedrag: uitingen, ontstaan en gevolgen

- akties werknemers, omstanders, werkgever

- pesten bespreekbaar maken in teamverband door Leider

10.30 de casus Roddelen

- definities en feiten

- roddelbevorderende omstandigheden

- waarom roddelen mensen

- randvoorwaarden

- roddel bespreekbaar maken individueel (Slachtoffer en Leider)

11.00 koffiebreak

11.15 de Bode Methode® plenair

- randvoorwaarden

- rol Leiding, Slachtoffer, Dader

12.00 praktijk casus Roddel met actrice

12.30 Lunch

13.30 Eigen casus pestgedrag voorbereiden

          in subgroepen en uitspelen met actrice

15.00 Theebreak

15.15 Eigen casus praktijk (vervolg)

16.00 Sluiting

Per persoon  € 495,-  Dit is inclusief documentatie, lunch en consumpties    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Annulering
Ingeval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever vindt betaling door de opdrachtgever als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten

Algemene Voorwaarden

Kosten

7 juni 2024: Utrecht, NH hotel (op loopafstand van het station)

 

29 november 2024: Utrecht, NH hotel (op loopafstand van het station)  

 

 

Datum en locatie

Doelgroep
Aanpak
Programma
inleiding
kosten
Data
bottom of page