top of page
Top

Minder roddel, meer werkplezier
voor medewerkers 

Inleiding en doelstelling

In elke groep krijgen wij vroeg of laat wel eens te maken met één of meer van de volgende ongewenste uitingen: sociaal isoleren; bespotten; verbaal agressief gedrag; dreigen; seksuele intimidatie; roddelen etc. Op een interactieve wijze wordt tijdens het eerste dagdeel ingegaan op wat bevorderende ongewenste omstandigheden zijn, hoe dit gedrag zich kan uiten en wat de gevolgen voor de werknemer kunnen zijn.

Tevens wat de werknemer en de werkgever er aan kunnen doen om dit soort situaties zo veel mogelijk te voorkomen en welke akties zij kunnen ondernemen als het zich voordoet.

 

Aan de hand van de casus ‘roddelen’ wordt het ongewenste gedrag plenair geanalyseerd en besproken.

 

Gedurende het tweede dagdeel wordt de casus roddelen of de door de deelnemers zelf ingebrachte casussen, in subgroepen voorbereid om in praktijk te oefenen volgens de Bode Methode®. 

Female colleagues gossiping in office.jpg

Allen die werkzaam zijn in een groep

Doelgroep

Aanpak (Dagdeel I en II kunnen apart geboekt worden)

Tijdens het eerste dagdeel van deze workshop doe je kennis op in wat de uitingen, het ontstaan en de gevolgen kunnen zijn van ongewenst gedrag. Tevens wat de werknemers er zelf aan kunnen doen. Voordat de deelnemers hun eigen casus gaan voorbereiden zal eerst plenair, als voorbeeld de casus over ‘roddelen’ worden besproken. Tijdens het tweede dagdeel kunnen enkele deelnemers hun eigen casus met ‘ongewenst gedrag’ in subgroepen voorbereiden en oefenen met een actrice volgens de Bode Methode®.

Dagdeel I (interactieve theorie)

Ongewenst pestgedrag

- uitingen, ontstaan en gevolgen

- akties werknemers, omstanders, leiding en werkgever

de casus Roddelen

- definities en feiten: roddelen is grensoverschrijdend gedrag!

- 'roddel': slecht bedoeld en 'over iemand praten': goed bedoeld    

- roddelbevorderende omstandigheden

- waarom roddelen mensen

- randvoorwaarden

de Bode Methode® plenair

- rol Leiding, Slachtoffer, Dader

Dagdeel II (praktijk, simulatiegesprekken met een actrice) 

- praktijk casus Roddel met actrice

Eigen casus ongewenst pestgedrag voorbereiden

-in subgroepen en uitspelen met actrice

Na een gratis intakegesprek bieden wij u een "op maat" samengesteld programma en offerte aan.

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

 

V

 

Kosten

Het programma beslaat een dagdeel van 3 uur theorie en/of een dagdeel van 3 uur simulatiegesprekken met een actrice. De dagdelen kunnen op 1 dag of bv aansluitend aan werktijden gegeven worden.

Data en tijden

Doelgroep
Aanpak
Programma
inleiding
Kosten
data
bottom of page