Lopen op eieren

collegiaal hierarchisch leidinggeven

Situationeel leidinggeven (tweedaagse)

Situationeel leidinggeven

Veelal geven leidinggevenden leiding op afstand en is er (te) weinig zicht op de competenties en vaardigheden van de medewerkers. En daar zit hem nu net de kneep. Want behalve het beheersen van verschillende leiderschapsstijlen is het van belang het competentieniveau van de medewerkers in kaart te brengen. Om zodoende de meest geschikte leiderschapsstijl toe te passen in verschillende situaties. 

 

Daadkrachtig aanspreken

Er zijn helaas collega's/medewerkers die in sommige situaties antisociaal gedrag vertonen. En veel (meewerkend) leidinggevenden en managers vinden het lastig om die medewerker of collega aan te spreken op lastig of afwijkend gedrag. Want ja, laten we wel wezen, hier werken toch alleen maar gemotiveerde mensen? Die het beste met hun collega's voor hebben?

 

Deze workshop leert hoe je als leidinggevende kunt afwijken van de heersende (conflict-vermijdende) norm. Je leert hoe je met eenvoudige communicatieve middelen, op een niet bedreigende of aanvallende wijze, overtuigend én daadkrachtig gedrag kunt beïnvloeden: hard zijn op de feiten, maar zacht zijn in de bejegening. 

Dit programma wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld

Je functioneert als (meewerkend) leidinggevende, teamleider, unitmanager, zorgmanager of operationeel manager die tevens leiding (gaan) geven aan één of meer medewerkers.

Deelnemers: 4 – 6 personen

Doelgroep

Aanpak

Tijdens de eerste dag wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

 

Gedurende de tweede dag wordt de theorie vertaald naar de praktijk en kunnen de deelnemers de eigen casuistiek in subgroepen verder uitwerken en oefenen.

  • leiderschapsstijlen aanpassen aan de situatie en het competentieniveau van de medewerker

  • een betere balans vinden tussen operationeel managen en mensgericht leiden

  • het gesprek aangaan op basis van feiten, minder op gevoel of via, via

  • gelijk hebben om buigen naar gelijk krijgen – zodat de ander gaat doen wat is afgesproken

  • problemen daadkrachtig aanpakken en oplossen via de Bode Methode ®

  • gezag gebruiken en optreden als niets meer helpt: ga leiden!

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen
Bekijk ons aanbod

Programma

Dag I 

09:00    Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers

09:30    Start en inleiding 
                       • voorstellen en verwachtingen
                       • (non)verbale communicatie: de rol van “bejegening”
                      

11:00    Koffiepauze 

11:15    Leiderschapsstijlen en invloed uitoefenen 
                       • wat is jouw specifieke leiderschapsstijl?
                       • welke stijl hanteer je bij welke medewerker?
                       • Roos van Leary, welk voorkeursgedrag heb ik en

                          hoe kan ik een medewerker het beste beïnvloeden


12:30    Lunchbuffet

 

13:30    Leidinggeven aan collega’s en op afstand
                       • enkele tools nader bespreken: (o.a. delegeren, coachen, 

                          regels, rondlopen, meelopen, koffiekamer, feedback, 

                          teamoverleg)
                       • hoe borg ik het één en ander 

14:15   Hoe kom ik zelfverzekerd over?
                       • hoe assertief ben ik?
                       • sub-assertief, assertief en agressief gedrag 
                       • enkele verbale assertieve reacties
                       • enkele non-verbale assertieve uitingen en reacties 

15:00   Theepauze

 

15.15   Omgaan met lastig gedrag 
                       • waarom is iemand lastig? 
                       • de meest voorkomende ergernissen inventariseren

                          in subgroepen 

16:00   Einde dag I

Dag II

 

09:00    Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers 

09:30    Harde feiten, zachte bejegening
                       • normen, waarden, afspraken en gedragsregels 
                       • de 6 effectiviteitsgebieden 

10.00    De Bode Methode ®: collegiaal aanspreken

                       wat zijn de spelregels voor een ieder?
                       • hoe spreek ik de ander het meest succesvol aan? 
                       • wat te doen als niets meer werkt: de rol van de

                          leidinggevende 

11:00   Koffiepauze 

11.15   Gebruik je machtsmiddelen als niets helpt                       

                       • gezag is geen vies woord: belonen, acties en sancties

11:30   De theorie vertalen naar de praktijk
                       • de ergernissen in subgroepen bespreken 

12:30   Lunchbuffet

13:30   En dan nu de praktijk
                       • de theorie wordt praktisch geoefend in subgroepen en plenair

15:00   Pauze

15:15   Vervolg simulatiegesprekken

16:00   Afsluiting  

Per persoon  € 995,-  Dit is inclusief documentatie, 2 x lunch, consumpties en het boek "Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN!" t.w.v. € 24,50  

Exclusief overnachting.  

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig

Annulering
Ingeval van voortijdige beëindiging door de cursist vindt betaling door de cursist als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten

(lees meer)

 

Kosten

Utrecht (nabij het station)

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

 

12 en 13 oktober 2022

 

Data en locatie

 
 
 
 
 
 
Workshops > Situationeel leidinggeven