Medicatieverificatie

Wij houden ons aan de door de overheid opgelegde richtlijnen ter bestrijding van het
COVID-19 virus. 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht indien een workshop gegeven wordt in een hotel inclusief lunch

           Opname- en ontslag-gesprekken 

De serviceverlening door de ziekenhuisapotheek naar de patiënt toe die in het ziekenhuis is of wordt opgenomen breidt zich uit. Veel opnames zijn tegenwoordig van korte duur (5 dagen).

 

Doelstelling voor de ziekenhuisapotheek is het verhogen van de medicatieveiligheid d.m.v. Pre Operatieve Screening en het verbeteren van de logistiek op de verpleegafdeling door het houden van farmaceutische intake- en ontslag-gesprekken door de apothekersassistenten. Nieuw voor de apotheekassistenten is het contact met de patiënt in de vorm van het houden van deze opname- en ontslaggesprekken.

Ziekenhuisapotheekassistenten

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het ochtend dagdeel wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

 

Gedurende het middag gedeelte wordt de theorie vertaald naar de praktijk en kunnen de deelnemers de eigen casuistiek in subgroepen verder uitwerken en oefenen.

Na deze workshop weten de deelnemers:

  • welke verschillende type patiënten er zijn en hoe hier mee om te gaan

  • hoe de interne en externe klant gastvrij te benaderen en te bejegenen 

  • de vertaalslag te maken naar de patiënt toe (van vakjargon naar lekentaal)

  • hoe om te gaan met (non)-verbale uitingen

  • de juiste vraagstelling te hanteren, bv. naar zelfzorgmedicatie ed.

  • hoe om te gaan met vragen en of klachten van de patiënt

  • hoe zij zich moeten voorstellen hoe het doel verteld moet worden  

  • hoe zij het opnameformulier moeten hanteren

  • hoe om te gaan met lastige situaties? Verandering van medicatie, substitutie

  • doorgebruiken, formulariumbeleid, etc.

Resultaat

Incompany
U kunt dit programma ook voor uw eigen groep als
Incompany programma samenstellen

Programma

Ochtendprogramma

09:00    Ontvangst

09:30    Inleiding
                       • voorstellen en verwachtingen
                       • het voorkomen van missers aan de ziekenhuispoort
                       • wederzijdse communicatie: de rol van “bejegening”
                       • de regie over het gesprek houden: vraagtechnieken en

                          luistervaardigheden

10:30    Omgaan met verschillende gedragingen en emoties
                       • normen, waarden, afspraken en (gedrags)regels
                       • zelftest I: roos van Leary, hoe kan ik een patiënt het beste

                          beïnvloeden?

11:00    Koffiepauze

11:15    Durven en doen
                       • van (sub)-assertief naar assertief gedrag zonder agressief

                          over te komen
                       • verwar botheid niet met duidelijkheid 

11:45    Het intake- en ontslaggesprek
                       • het kop – romp – staart model: de opening, uitvragen / 

                          informeren en afsluiting
                       • het doel van het gesprek formuleren
                       • welke vragen/weerstanden kun je verwachten?
                       • hoe formuleer je het antwoord om je kans op succes te

                          verzekeren?

12:30    Lunchpauze

13:30    En dan nu de praktijk…
                       • de theorie wordt praktisch vertaald naar de praktijk en de 

                          deelnemers kunnen de eigen casuistiek in subgroepen en

                          plenair verder uitwerken en oefenen.

15:00    Theepauze

15:15    Vervolg praktijk

16:00    Afsluiting 

Per persoon  € 375,-  Dit is inclusief documentatie, lunch en consumpties.    

 

De Bode Nascholingen is opgenomen in het CRKBO en is derhalve niet BTW-plichtig.

Annulering
Ingeval van voortijdige beëindiging door de cursist vindt betaling door de cursist als volgt plaats:
A. tot 4 weken voor de afgesproken trainingsdata, geen kosten.
B. vanaf 4 weken tot 2 weken voor de afgesproken trainingsdata, 50% van de kosten
C. vanaf 2 weken tot de afgesproken trainingsdata, 100% van de kosten

(lees meer)

Kosten

Utrecht (nabij het station)

NH Hotel Utrecht, Jaarbeursplein 24,3521 AR Utrecht

 

13 april 2022

4 oktober 2022 

Parkeerplaats: extern. Jaarbeurs Convention Centre P1 bevindt zich op 200 m van het hotel en kost € 20,00 / dag. Parkeerplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd.

Extra parkeergelegenheid vindt u in de parkeergarage aan de Croeselaan op 200 m van het hotel. Prijs: € 38,00 per dag. Parkeerplaatsen kunnen niet vooraf worden gereserveerd.

Data en locatie

 
 
 
 
 
 
Workshops > Medicatieverificatie: basis