top of page
Top

Medicatieverificatie

Incompany: 'wij komen naar u toe'

               Opname- en ontslag-gesprekken 

De serviceverlening door de ziekenhuisapotheek naar de patiënt toe die in het ziekenhuis is of wordt opgenomen breidt zich uit. Veel opnames zijn tegenwoordig van korte duur (5 dagen).

 

Doelstelling voor de ziekenhuisapotheek is het verhogen van de medicatieveiligheid d.m.v. Pre Operatieve Screening en het verbeteren van de logistiek op de verpleegafdeling door het houden van farmaceutische intake- en ontslag-gesprekken door de apothekersassistenten. Nieuw voor de apotheekassistenten is het contact met de patiënt in de vorm van het houden van deze opname- en ontslaggesprekken.

Ziekenhuisapotheekassistenten

Doelgroep

Aanpak

Tijdens het ochtend dagdeel wordt de theorie op een interactieve wijze behandeld.

 

Gedurende het middag gedeelte wordt de theorie vertaald naar de praktijk en kunnen de deelnemers de eigen casuistiek in subgroepen verder uitwerken en oefenen.

Na deze workshop weten de deelnemers:

  • Na deze workshop weten de deelnemers:

  • welke verschillende type patiënten er zijn en hoe hier mee om te gaan

  • hoe de patient gastvrij te benaderen en te bejegenen 

  • de vertaalslag te maken naar de patiënt toe (van vakjargon naar lekentaal)

  • hoe om te gaan met (non)-verbale uitingen

  • op- en gesloten vragen te hanteren en de doorvraagmethode toe te passen, ter controle  

  • hoe zij zich moeten voorstellen hoe het doel verteld moet worden  

  • hoe om te gaan met lastige situaties? Substitutie, splitsing combipreparaten, doorgebruiken eigen medicatie etc

  • hoe om te gaan met de emotionele patient (SEH, oncologie)

  • hoe te overleggen met de specialist middels de SBARR-methode

Resultaat

Programma voorbeeld

Ochtendprogramma

09:00    Ontvangst

09:30    Inleiding
voorstellen en verwachtingen
het voorkomen van missers aan de ziekenhuispoort
wederzijdse communicatie: de rol van “bejegening”
de regie over het gesprek houden: vraagtechnieken en luistervaardigheden

10:30    Omgaan met verschillende gedragingen en emoties

normen, waarden, afspraken en (gedrags)regels
zelftest I: roos van Leary, hoe kan ik een patiënt het beste beïnvloeden?

11:00    Koffiepauze

11:15    Durven en doen
van (sub)-assertief naar assertief gedrag zonder agressief over te komen
verwar botheid niet met duidelijkheid 

11:45    Het intake- en ontslaggesprek
het kop – romp – staart model: de opening, uitvragen en afsluiting
het doel van het gesprek formuleren
welke vragen/weerstanden kun je verwachten?
hoe formuleer je het antwoord om je kans op succes te verzekeren?

 

12:30    Lunchpauze

13:30    En dan nu de praktijk…
de theorie wordt praktisch vertaald naar de praktijk en de 

deelnemers kunnen de eigen casuistiek in subgroepen en plenair verder uitwerken en oefenen.

15:00    Theepauze

15:15    Vervolg praktijk

16:00    Afsluiting 

Na een gratis intakegesprek bieden wij u een "op maat" samengesteld programma en offerte aan.

Kosten

Het programma beslaat een dagdeel van 3 uur theorie en een dagdeel van 3 uur simulatiegesprekken met een actrice. De dagdelen kunnen op 1 dag of bv aansluitend aan werktijden gegeven worden.

Data en tijden

Doelgroep
Aanpak
Resultaat
Programma
Kosten
inleiding
Data en tijden
bottom of page